Antena pokojowa cyfrowa HD300 VHF UHF 96 dBmV 42 dB

Antena cyfrowa.gozi.pl/antena-pokojowa-cyfrowa-hd11-vhf-uhf-96-dbmv-42-db,1875980.html">pokojowa cyfrowa DPM Solid HD300 VHF UHF 96 dBmV 42 dB